Rättsskyddet är ett företag som ägs av fackföreningsrörelsen och som består av 45 jurister. Efter beslut av det enskilda fackförbundet representerar företaget medlemmen inför domstol.
Kommunal, som är landets största fackförbund, har också flest avslutade ärenden i LO-TCO Rättsskydds förbundsstatistik: 426 stycken.

I Rättsskyddets årsredovisning ägnas stort utrymme åt regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Dan Holke, vd och chefsjurist, skriver:
”Många långtidssjuka riskerar att bli utförsäkrade när effekterna av den nya tuffa rehabiliteringskedjan visar sig – eller ’utsorteringskedjan’ som vi har döpt om den till.”
Han pekar bland annat på att antalet människor som går på socialbidrag ökar för första gången på många år.
– Vi tror att vi genom att tydligt beskriva försämringarna i sjukförsäkringen och a-kassan kan bidra till att fler får upp ögonen för den nedrustning av våra sociala trygghetssystem som nu pågår, säger Dan Holke i ett uttalande.