Riva del Sole ligger i Toscana och ägs till 68 procent av LO. När styrelsen har årsmöte och bolagsstämma bor ledamöterna på anläggningen i en vecka utan kostnad. Wanja Lundby-Wedin är ordförande i styrelsen med ett arvode på cirka 44 900 svenska kronor.

Expressen har ifrågasatt om inte det är en skattepliktig förmån att Wanja Lundby-Wedins man Lennart samtidigt bott i ett dubbelrum på Riva del Sole utan att betala för sig.
Men Wanja Lundby-Wedin försvarar sig med att hon utgått från att eventuella förmåner beskattas i Italien.

Nu säger hon att styrelsen fått fel juridisk information. Hon har begärt självrättelse hos skattemyndigheten från år 2001, då hon valdes in i styrelsen.
Även andra styrelsemedlemmar har haft med sig makor/makar. Sture Nordh, ordförande i TCO, har haft sin fru Gudrun med sig och är även beredd att skatta för förmånen.

Riva del Sole ägs gemensamt av LO, TCO och KF. Syftet är att erbjuda arbetare och tjänstemän ett semesteralternativ. Kommunals medlemmar kan semestra där med en rabatt på 20 procent.