SVAR: Det finns ett antal skadeinsekter att välja på. Men det mest troliga är att det handlar om en fjäril i gruppen spinnmalar, äpplevecklaren. Dess larver gör som du sett gångar in till kärnhuset, vilket får frukten att snabbt mogna och ramla av från grenen. Äpplevecklaren är en oansenlig fjäril med gråbrunt marmorerad kropp och en större mörkbrun fläck på vingspets-arna. Den lägger ägg under en längre period och är mest aktiv från mitten av juni till mitten av juli. Larven övervintrar i sin kokong under barkflagor på träd-stammarna och förpuppar sig
tidigt på vårkanten. Jag tycker du ska fortsätta att ihärdigt bekämpa de ”spånader” eller nät där ägg och larver gömmer sig. Det är nog enda eller bästa chansen att minska angreppen.