SVAR: Arbetsgivaren bestämmer om vikarie behöver sättas in och vilken bemanning som behövs. Men vid uttag av övertidsarbete i ledig tid är grund-regeln att den anställde och arbetsgivaren ska komma överens om när tiden ska tas ut. Om detta inte går, ta kontakt med arbetsplatsombudet på din arbetsplats och dina företrädare inom sektionen.