SVAR: Under tiden du var anställd gällde pensionsavtalet PA-KL och för att omfattas av det skulle man vara över 28 år. Var man som du vikarieanställd krävdes också att varje vikariat var på minst tre månader.
Om du uppfyller dessa krav och ändå inte har fått någon pension för den här tiden, ta kontakt med kommunen och be dem kontrollera vilka tider de rapporterat till till KPA. Om du vill kan