Fritt val-reformen inom äldre­omsorgen kan komma att kosta kommunerna miljontals kronor eftersom stordriftsfördelar kan gå förlorade.
Det handlar om inköp av dagligvaror och om distribution av färdiglagad/förpackad mat. Om de här funktionerna ligger kvar centralt inom den kommunala hemtjänsten finns det en besparings­-potential genom att man går från en manuell hantering till näthandel.
En del kommuner har gått över till näthandel för inköp av dagligvaror för äldre boende hemma. Tidsbesparingen har varit minst en halvtimma per inköp och med en beräknad personalkostnad på 300 kronor per timme, sparar man cirka 7 800 kronor per brukare och år.
Många kommuner har gått över till att distribuera kyld färdiglagad/förpackad mat en gång i veckan till berörda brukare i ett system som körs parallellt med systemet för inköp av dagligvaror. Ett dilemma är att matpaketet levereras utan dryck, grönsaker, bröd eller andra tillbehör.
Men med den utveckling som skett inom dagligvaruhandeln, så är utbudet på färdiglagad mat – kyld och fryst – brett, näringsmässigt genomtänkt och smakmässigt varierande. Prisbilden är också helt jämförlig med andra alternativa lösningar.

Genom att slå ihop de bägge biståndsfunktion­erna; inköp av dagligvaror och leverans av färdiglagad mat, kommer kommunerna att spara pengar samtidigt som brukarna av färdiglagad mat får chans att också få ett glas mjölk, lite sallad eller en efterrätt om de så önskar.
Om hemtjänsten dessutom samverkar med till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen kan distribution i näthandeln (order, plockning, utkörning med mera) läggas ut i socialt relaterade projekt med möjlighet till delfinansiering från bland annat EU.
Möjligheterna är många och kan helt och hållet anpassas efter den enskilda kommunens ambitioner och förutsättningar.

 Lars Knapasjö, kommunpolitiker (S)