SVAR: Antalet timmar du arbetar under en vecka läggs ihop och summan bestämmer hur många ersättningsdagar du har rätt till under veckan. Detta o-avsett om du arbetar mer än åtta timmar under en och samma dag. Det saknar betydelse om du exempelvis skulle arbeta 16 timmar fördelade under en, två eller tre dagar. Stämplar du upp till heltid och utför exempelvis 16 timmars arbete en vecka, får du tre ersättningsdagar den veckan.
Det finns dock en deltidsbegränsning som innebär att endast 75 dagar av ersättningsperioden kan utnyttjas jämsides med arbete. Om du arbetar något under en vecka och samtid-igt får exempelvis fyra ersättningsdagar för samma vecka, kommer dessa fyra dagar att dras från de 75 dagar du har rätt att stämpla på deltid.