SVAR: Inget i kollektivavtalet reg-lerar arbetstidens längd, men det låter orimligt att bara jobba två timmar på ett arbetspass. Det lokala facket kan begära förhandling innan man fastställer schemat, ta kontakt med din sektion för att komma fram till en lösning.