Kommunal lämnade in en stämningsansökan 2008 mot rid- och konferensanläggningen Fenix Park.
Där krävde de av ägarna Georg och Majken Hultgren 80 000 kronor i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen.

Fenix Parks ägare anmäldes redan 2006 då ett antal unga flickor arbetade på ridlägret under sommaren utöver lagstadgad arbetstid,
Då hade Kommunal inga siffror på arbetad tid. Men sommaren 2007 skrev lägerledarna ned hur mycket de arbetade.
Under somrarna därefter upprepades historien. Missnöje över arbetsförhållandena från flickorna som anställts som ridlägerledare, som slutade sin anställning långt innan anställningsperioden var till ända.
Flickorna fick varken lagstadgade arbetstider eller avtalsenliga löner.

De vände sig då till Kommunal som dock misslyckades med att förhandla med Fenix Park, eftersom ägaren vägrade.
Men nu har Kommunal kommit överens med Fenix Park om s. k. förlikning i målet. Det innebär att parterna gör upp utan att rätten avkunnar dom.
KA har sökt ägaren Georg Hultgren för en kommentar, men Majken Hultgren svarar att de inget har att säga.