Vilken är den viktigaste kvinnofrågan i Europaparlamentet?
–? Lönedumpningen. Här i Tyskland sägs folk upp och sedan görs jobben om till minijobb på deltid för 400 euro (c:a 4300 kronor) i månaden. Det drabbar främst kvinnor som går miste om pensionsförmåner. Vi vill också ha stöd för att få bort sambeskattningen av män och kvinnor.
Vad skulle du göra om du var diktator för en dag i EU:s beslut­ande organ?
– Jag skulle skriva in rätten att organisera sig fackligt i EU:s författning.
Finns det något konkret exempel på gubbväldet inom EU?
– Ja, i mitt eget fackförbund. I början av 90-talet samlades 30 män och 3 kvinnor för att diskutera kvinnors krav inom facket. Vi kvinnor föreslog kvotering, vilket upprörde männen. Sedan 2007 har vi beslut att kvinnorna ska vara representerade i förhållande till antalet medlemmar.