Diskussionen om den nya organisationen kallas ”Kommunal i förändring”. Förslaget är att Kommunal ska ha elva avdelningar i stället för 23. Sektionerna ska bli fler men mindre och ha mer tid för privat anställda medlemmar. Fokus ska läggas på kollektivavtalet och mönsterarbets­platser.

Dalarna är kritiska till att allt ska vara klart nästa år, när det är både avtalsrörelse, 100-årsjubileum och val.
– Medlemmarna förlorar på att vi lägger kraft på detta nu, säger Hans Unander, ordförande.
Dalarna tycker att de inte blivit delaktiga. De tycker att Kom­munal borde invänta en ny regionindelning i landet och att politiskt inflytande går förlorat.
Motionen kommer att diskuteras på förbundsmötet.