Här är flertalet av motionerna till förbundsmötet. Inom parentes den avdelning som står bakom. Svaret kommer från förbundsstyrelsen. Vad Kommunal tycker avgörs på förbundsmötet.

Krav: Alla ska få fria arbetskläder oavsett arbetsgivare och yrke. (Örebro).
Krav: Skatteavdrag för arbets­kläder införs. (Östergötland)
Krav: Inför rätt till friskvård på betald arbetstid i arbetsmiljölagen. (Örebro)
Svar: Sådana här frågor löses bäst i lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Krav: Kommunal ska aktivt verka för att akutsjukvård ska finnas kvar i offentlig regi. (Örebro)
Svar: Kommunal har tidigare beslutat att privat vård kan vara ett alternativ till offentlig.

Krav: Det ska vara möjligt att välja Kommunalarbetaren på papper eller webb. (Sörmland)
Svar: Kommunalarbetaren som tryckt tidning ska vara kvar, det är den enda informationsbäraren som når alla medlemmar.

Krav: Utred om Kommunal kan gå ihop med Fastighetsanställdas förbund. (Halland)
Svar: LO utreder hur förbunden kan samverka.

Krav: Sätt målet att minst 30 procent av eleverna på omvårdnads-, barn- och fritidsprogrammet samt naturbruksgymnasiet ska bli studerandemedlemmar. (Skaraborg)
Svar: Mål finns redan att alla ska bli medlemmar.

Detta är förbundsmötet

Kommunal håller förbundsmöte i Uppsala 3-4 juni.
Bara avdelningarna har rätt att skriva motioner till förbunds­­mötet.
Förbunds­möte hålls de år det inte är kongress.
De som fattar beslut är förbundsstyrelsen och 188 ombud som väljs av Kommunals avdelningar.
Medlemmar i Kommunal har rätt att föreslå ombud och kan själva bli valda.