Även Stockholmsförorten Tensta drabbades av ungdomskravaller för några månader sedan. Glas krossades, stenar slängdes och bränder sattes igång.
I nyanlända flyktingfamiljer har föräldrarna svårt att få grepp om vad ungdomarna gör utanför hemmet. Det finns till exempel föräldrar som på allvar tror att svenska myndigheter kommer att ta hand om barnen om föräldrarna sätter gränser för hur länge de får vara ute på kvällarna. Barnen där­e­mot orienterar sig snabbt och kan utnyttja föräldrarnas okunskap. Därför behövs det vuxna utanför familjen som finns till hands för ungdom­arna.

Den moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus för tyvärr en politik som bara kan leda till ökad segregation och ett större utanförskap. Under de närmaste två åren kommer var tionde anställd i Stockholms förskola, skola och omsorg att försvinna. I Tensta kommer det till exempel endast att finnas två fältassistenter som stöd för tusentals ungdomar.
Precis som i Rosengård har killgängen tagit över i Tensta. Numera går inte tjejer och killar till ungdomshuset tillsammans. Tjejerna får nöja sig med att vara på ungdomsgården för sig själva en kväll i veckan. På kvällarna ser man inte många kvinnor ute. När jag bodde i Tensta kunde vi vara ute till sent på kvällen under sommarmånaderna utan att oroa oss för att något skulle hända. Ungdomshusen var fulla av både tjejer och killar. De enda vi var lite rädda för var våra mammor. Vi visste att vi skulle få skäll om vi inte kom hem förrän det var sovdags.

Men till skillnad från Rosengård har läget i Tensta lugnat ner sig. En viktig orsak är, förutom polisens goda arbete, att föräldrar i Tensta börjat engagera sig. Ett exempel är de socialdemokratiska kvinnornas vuxenvandringar. Att många kvinnor är med och vandrar på kvällar sänder en signal till killarna att det är normalt för kvinnor att röra sig ute på kvällarna. Det här visar hur viktigt det är med aktiva folkrörelser samtidigt som medborgarnas förtroende för politiken som förändringskraft ökar. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och oppositionsledaren i Stockholm Carin Jämtin har varit i Tensta och följt med på vuxenvandringarna. När politiska ledare tar sig tid att komma ut till Tensta, inser Tenstaborna att de inte är glömda av det svenska samhället. Intrycket stärks av att Mona Sahlin så tydligt visar engagemang för att rusta upp segregerade bostadsområden.

JA
till umo.se, nationell och lätttillgänglig ungdomsmottagning på nätet med kvalitetssäkrad och aktuell information. Ett måste för alla unga.

NEJ
till privatisering av Apoteket. Kan jag verklig­en lita på att de privata apoteken tänker på mitt bästa och inte på sin vinst?