Illustration av Magnus BardDet är några frågor som valet till Europaparlamentet den 7 juni handlar om. Kör- och vilotider för bussförare, standard för kläder till räddningstjänsten, förbud att diskriminera deltidare, är annat som EU beslutat och som påverkar kommunalares vardag.  
Läs mer och få fakta här.

Rött eller blått Europa spelar ingen roll, enligt Junilistan. De 736 ledamöterna i parlamentet (varav 18  från Sverige) röstar ändå lika i nio fall av tio, säger de. Men de där tio procenten gör stor skillnad. För första gången gäller EU-valet om det ska vara en konservativ eller en socialdemokrat som får parlamentets stöd att leda EU-kommissionen. De rödgröna vägrar att ge stöd åt en kommission som inte vill stärka lön­tag­arnas rättigheter mot marknadens frihet.
Socialistgruppen har enats om en motkandidat till posten som ordförande. Varje väljare avgör själv om detta eller andra frågor avgör hur de lägger sin röst. Men det spelar absolut roll vilket lag som styr. Även om få svenskar (22 procent enligt SOM-institutet) i dag vill lämna EU så är intresset för valet lågt. Kom­munal tror att lite mer än en tredjedel av medlemmarna kommer att rösta.

Knappt hälften av svenskarna är för ett EU-medlem­skap, visar samma SOM-mätning. Mest skeptiska är unga, kvinnor, arbetare och landsbygdsbor. Samtidigt har de mest kritiska, exempelvis miljöpartisterna, svängt rejält och partiet vill inte längre att Sverige ska lämna EU, det kräver numera endast Vänsterpartiet.
EU-parlamentarikerna har fått mer att säga till om. Man kan reta sig på deras otroliga villkor med månads­löner på 145 000 kr efter skatt. De svenska ledamöternas arvode höjs därmed med  89 000 kronor i månaden!

Man kan även reta sig på deras dyra och klimatslukande resor mellan Bryssel och Strasbourg. Man kan reta sig på den ojämna könsbalans­en, där kvinnorna knappt finns med i maktens topp, och endast utgör trettio procent i parlamentet. Man kan ogilla slutenheten och den hierarkiska strukturen. Och man kan, som exempelvis Kommunals ordförande Ylva Thörn, tycka illa om att marknadens villkor går före löntagarnas.
Men vare sig man gillar eller ogillar EU så kommer din lön, ditt jobb och din miljö att  påverkas av det som händer – eller inte händer den 7 juni.