På ett bord i Wanja Lundby-Wedins kontorsrum i LO-huset står en blomsterkvast, prydd av ett kort: Låt inte gubbarna sätta sig på dig. En tröstbukett efter allt rabalder om AMF-affären.
– En väldigt turbulent tid, men nu handlar det om politik och EU-valet, säger Wanja Lundby- Wedin.
Vid bordet sitter även Ylva Thörn, Kommunals ordförande.
Båda började som undersköt­erskor och har nått topposition­er, även internationellt. Wanja Lundby-Wedin är den första kvinnliga ordföranden i Europa­facket och Ylva Thörn är ordförande i ISKA, den fackliga Inter­nationalen för offentliganställda.

Gubbigheten i Europa
har de upplevt på nära håll med otroligt mycket män i det officiella Bryssel.
– Det är så mycket av män för män, det står nästan skrivet på dem i pannan, säger Wanja Lundby-Wedin.
På det senaste sociala toppmötet i EU fanns 45 personer. End­ast fem var kvinnor och en av dem var hon.
– Man måste kliva fram som kvinna, annars blir man bara en dekoration. Man får kämpa sig till att bli lyssnad på, säger hon.

Den hjärtefråga som ligger dem närmast verkar ändå vara löntag­arnas rättigheter. Ylva Thörn griper snabbt kommandot:
– Politiken i EU är inte särskilt löntagarvänlig. Därför bör Kom­munals medlemmar rösta i valet till EU-parlamentet. Jag vill ha löntagarnas Europa, säger hon.
Wanja Lundby-Wedin hakar snabbt på med orden: Jag säger samma sak, och flera gånger under intervjun nickar de bekräft­ande att de tycker likadant.
– Löntagarnas rättigheter måste gå före marknadens rörlighet. Det handlar om att vi måste behålla starka kollektivavtal. Det når vi endast om det blir en majoritet för det socialistiska blocket, säger Wanja Lundby-Wedin.
Junilistan hävdar att S och M röstar lika i nio fall av tio, påpekar jag. Detta gör dem båda upprörda. Jag ska inte tro att moderaten Gunnar Hökmark, som sitter i EU-parlamentet, röstar för att ändra på EG:s lagstiftning.
– Han röstar inte för att facket ska ha rätt att kräva bättre villkor än minimivillkor för den utländska arbetskraften, säger Wanja Lundby-Wedin.
– Precis som Wanja säger, det finns grundläggande skilda värderingar mellan det konservativa och det socialistiska blocket, påpekar Ylva Thörn.
Wanja Lundby-Wedin fyller på med att när nu EU finns kan man inte bara vända unionen ryggen. Speciellt inte när EG-domstolen har tolkat lagstiftningen till förmån för marknadskrafternas fria rörlighet. Det leder till lägsta möjliga pris på arbetskraften.
Är det inte lika bra att införa lagstadgad minimilön?
– Nej, vi vet av erfarenhet att det är svårare att höja lagstadg­ade minimilöner än att höja minimilöner avtalsvägen, säger båda.
På frågan om Europafacket kan påverka EU-politiken svarar Wanja Lundby-Wedin:
– Ja, så är till exempel socialdemokraten Jan Andersson ordförande i sysselsättningsutskottet. Han har hämtat stöd från Europafacket och delar vår syn på att stärka kollektivavtalen.
70 procent i Europa­parla­mentet är män. Spelar det någon roll med fler svenska kvinnor i parlamentet?
Ja, det tror båda. Svenska kvinnor kan påverka andra kvinnors möjligheter att bli en del av arbetskraften genom att föra vid­are sådana frågor som vikten av god barnomsorg. En annan viktig fråga är särbeskattning.
– Det är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna, att kvinnan har ansvar för sin egen försörjning, säger Wanja Lundby-Wedin. Det är inte så vanligt.

Ylva Thörn påpekar vikten av fler kvinnor i beslutande positioner även inom de europeiska fackförbunden. Den offentliga sektorn utomlands ser dock inte alltid ut som i Norden utan består av många traditionella mansyrken.
Hon är övertygad om att det går att påverka politiken inom EU. Beslut som fattats inom EU har gällt allt från hållbarheten på brandhjälmar till att inte diskriminera timanställda eller någon på grund av ålder.
En het fråga just nu är Vårdval Europa, något som Alliansen välkomnar. Parlamentet har nyss godkänt att man som patient kan söka vård i andra länder. Något som varken Ylva Thörn eller Wanja Lundby-Wedin uppskattar. För det är nationalstaten som beskattar sina medborgare och då borde man inte kunna bestämma att ”nu åker jag till Tyskland och opererar mig”. Det drar bort välfärdspengar från Sverige. Ylva Thörn får sista ordet:
– Vårdval Stockholm har inte varit någon framgång. Därför är jag mäktad oroad över Vårdval Europa. Det ska vara likvärdig vård för alla.

Wanja Lundby-Wedin

56 år, LO-ordförande, ordförande i Europafacket (ETUC).
Inga arvoden för detta. Möten åtta gånger per år i Bryssel, sociala toppmöten och seminarier kanske 12-15 gånger per år, kräv­er 20 procent av hennes tid.
Vad skulle du göra om du var diktator en dag i EU?
- Det vill jag inte vara ens en dag, men däremot kommissionsordförande. Då skulle jag driva på den europeiska lagstiftningen för att nå mer lika behandling och icke diskriminering på arbetsmarknaden.
Vad tycker du illa om i EU?
- Slutenheten och den hierarkiska strukturen.
Viktiga frågor: Laval. Den ekonomiska krisen, en tydlig europeisk finansinspektion. Förhindra att jobb slås ut.

Ylva Thörn

54 år, Kommunals ordförande, ordförande i ISKA. Ledamot i EPSU:s styrelse och arbetsutskott. Inga arvoden för dessa uppdrag. Uppdragen kräver 20-25 procent av hennes tid.
Vad skulle du göra om du var diktator en dag inom EU?
- Jag vill inte vara diktator, viktig­ast är ett demokratiskt EU. En fråga jag skulle driva är rätten att organisera sig fackligt. Den är inte självklar ens i Europa.
Vad tycker du illa om i EU?
- Att marknadens villkor går före löntagarnas.
Viktiga frågor: Att bygga ut välfärden. Offentliga tjänster av god kvalité i allmänhetens intresse, att inte främlingsfientliga partier kommer in i EU-parlamentet.

Facket i EU

ETUC, Europafacket, 60 miljon­er löntagare i 79 centralorganisationer från 35 europeiska länder.
EPSU, Europeiska federationen för offentliganställdas förbund, mer än 200 fackförbund med åtta miljoner medlemmar.
ISKA, Internationalen för stats- och kommunalanställda, 635 fackföreningar i 156 länder med mer än 20 miljoner medlemmar.