På hemsidan www.heder.nu kan homo- och bisexuella samt transpersoner (HBT) utsatta för hedersrelaterat våld få stöd och hjälp. Sajten drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och ska nu utvidgas till att omfatta hela landet.
– HBT-ungdomar måste inkluderas tydligare i arbetet med hedersrelaterat våld, säger Baltatzar Riesbeck, kurator i projektet.