– Problemet är att de här kvinnorna under sin graviditet har haft så svåra besvär av sina graviditeter att de inte har kunnat utföra sitt arbete. Försäkringskassan nekar sjukpenning då de anser att graviditet inte kan betecknas som sjukdom utan är en del av den vanliga livsprocessen, säger Laine Strömgren, jurist på DO.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer alltså Försäkringskassan för könsdiskriminering av sex gravida kvinnor. För var och en av kvinnorna begär DO 75 000 kronor i skadestånd.
Kvinnorna har under sina graviditeter haft besvär som dragit ner deras arbetsförmåga. Det har handlat om foglossning, ljumskbrock, rygg- och bäckenproblem.
Men Försäkringskassan har nekat dem sjukpenning med hänvisning till att besvären är en följd av deras graviditeter och att graviditet inte är en sjukdom.
På vilket sätt handlar det om könsdiskriminering?
– Vi menar att om man har motsvarande problem som är lika svåra utan att det handlar om en graviditet så blir man normalt sjukskriven, säger Laine Strömgren.
Diskrimineringsombudsman Katri Linna menar att det är hög tid att erkänna hälsoproblem som specifikt drabbar kvinnor. Särskilt om vi anser oss ha ett jämställt samhälle:
– Att avfärda kvinnors smärta som ”en naturlig del av livsprocessen” speglar en föråldrad syn på kvinnlighet och moderskap. Genom de här bedömningarna bygger Försäkringskassan upp diskriminerande strukturer som strider mot principen om allas lika värde och rättigheter.

En av de kvinnor som DO anser har utsatts för könsdiskriminering är Jessica Seger, undersköterska i Sollentuna.
När Jessica var gravid hösten 2006 led hon av lågt blodtryck och extrem trötthet. Arbetet inom hemtjänsten var tungt, med många lyft och ledsagning av rullstolsbundna.
– Jag var så trött att jag inte kan beskriva det. Mitt jobb är ju tungt och arbetsamt även om det är roligt. Det känns ju inte bra heller att vara en belastning för arbetskamraterna när man inte klarar allt, säger Jessica Seger.

Jessica Seger blev sjukskriven, både av sin husläkare och av läkaren på mödravården. Men Försäkringskassan avslog begäran om sjukpenning. Graviditet är ingen sjukdom, menade kassan.
– Det är skrämmande cyniskt och jag blev skitförbannad. En man med mina symtom hade inte ifrågasatts det är jag övertygad om. Kvinnan på Försäkringskassan sa att jag själv valt att vara gravid och att jag fick skylla mig själv. Jag tog kontakt med Kommunal och bad om hjälp att överklaga, men min avdelning bedömde möjligheten att jag skulle vinna som liten så jag fick ingen juristhjälp från Kommunal.
Hur känns det nu då när DO står bakom dig?
– Det känns bra. Det har känts lite som Davids kamp mot Goliat. Att ”lilla jag som är undersköterska” inte ska kunna något juridiskt.
Vad tror du händer?
– Jag hoppas att det går igenom. Förlorar DO det här har vi ingen allmän sjukförsäkring i det här landet.

Jessica Seger har själv drivit sitt fall men fått avslag på sin överklagan i tingsrätten. Jessica överklagade då till kammarrätten som inte ville ta upp fallet.
Tidigare har jämställdhetsombudsmannen (som numera ingår i DO) stämt Försäkringskassan i åtta liknande ärenden. De första fyra av dem ligger nu i Stockholms tingsrätt där de ska tas upp i början av oktober.
Sedan 2005 omfattar förbudet mot könsdiskriminering också socialförsäkringar.