Statistiska Centralbyråns senaste kvartalssiffror över jobben i Sverige börjar nu visa upp början på arbetslöshetskrisen. I dag finns 30 000 färre jobb än vad som fanns för ett år sedan.
Två tredjedelar av jobben som skurits bort fanns i kommunerna och landstingen.

Så mycket som 2 procent av de kommunala jobben skars bort på bara ett år. Som framgår av tabellen här nedan varierar det från minus 4,9 på Gotland till plus 1,3 i Halland.
I vilken mån det beror på privatiseringar eller nedskärningar framgår inte av statistiken. Eftersom antal jobb normalt varierar säsongsmässigt kraftigt är det svårt att jämföra årets första kvartal med något annat än samma tid förra året.
Det dröjer därmed innan alla varsel i Sverige under senaste halvåret slår igenom i statistiken.

Antal jobb i kommuner och landsting jfm ett år sedan

 Gotlands län

-4,9%

 Norrbottens län

-4,6%

 Värmlands län

-3,3%

 Dalarnas län

-3,3%

 Gävleborgs län

-3,1%

 Stockholms län

-3,0%

 Västernorrlands län

-2,9%

 Västerbottens län

-2,6%

 Östergötlands län

-2,6%

 Jämtlands län

-2,3%

 Södermanlands län

-2,2%

 Blekinge län

-2,0%

 Kronobergs län

-2,0%

 Jönköpings län

-1,8%

 Skåne län

-1,5%

 Västra Götalands län

-1,1%

 Västmanlands län

-0,9%

 Kalmar län

-0,9%

 Örebro län

-0,9%

 Uppsala län

+0,1%

 Hallands län

+1,3%

KÄLLA: KA:s sammanställning av SCB-statistik

 

 

Grafik: 20000 kommunala jobb borta

Siffrorna justerade för den förändring av metod som SCB gjorde från och med 2008.