Vårdföretagarna utger återkommande rapporter över utvecklingen av privata vårdföretag i Sverige.
I den senaste rapporten, Vårdindikatorn, uppger medlemsföretagen att de totalt tänker anställa närmare 400 personer under år 2009.
– Äldreomsorgsföretagen står redo att anställa såväl undersköterskor som vårdbiträden, säger Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.
27 procent av företagen inom äldreomsorgen uppger att de kommer att anställa 15 personer eller fler.
13 procent av företagen tror att det blir enklare att rekrytera nya medarbetare och vikarier på grund av den ekonomiska krisen.

Jämfört med förra årets mätning finns dock en viss avmattning i framtidstron. Vid en jämförelse med föregående år tror branschen på en sämre utveckling i år. Men privata äldreomsorgsföretagen ser med tillförsikt på framtiden, enligt Ari Kirvesniemi.
Däremot har inte LOV, lagen om valfrihet, fått genomslagskraft. Endast en femtedel av företagen, 20 procent, anser att det blivit enklare att etablera nya enheter sedan lagen infördes.
Företagen tänker också finna sätt att tillfredställa 40-talisternas behov. Bland annat säger 63 procent att de ska satsa på bättre matupplevelse för de äldre.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Kommunal har kollektivavtal med Vårdföretagarna, som berör 20 000 medlemmar.  
Vårdindikatorn görs av Handelns utredningsinstitut på uppdrag av Vårdföretagarna.