Ingemar Göransson tycker att det allvarigaste med krisavtalen inom industrin är hur dessa beskrivs, inte innehållet i dem.
– Arbetsgivarna har med hjälp av slarviga journalister vunnit striden om hur de lokala avtalen ska beskrivas i media. Detta drabbar bland andra Kommunal eftersom många arbetsgivare i nästa avtalsrörelse kommer att försöka få igenom sänkta löner, med hänvisning till den felaktiga bilden av IF Metalls avtal, säger han.
Enligt Ingemar Göransson handlar inte krisavtalen om sänkt lön.
– De lokala avtalen är överenskommelser om kollektiv deltid, som i sin tur leder till lägre lön eftersom det är färre timmar som arbetas. Men det är inte samma sak som lönesänkning, priset på arbete per timme har inte sänkts, fortsätter han.

Ingemar Göransson undviker att kommentera om det är rätt eller fel att gå med på krisavtal för att rädda jobben. Men han tror att krisavtalen skapar stora bekymmer i kommande avtalsrörelse. Med krisavtalen har facken accepterat att det lokalt går att komma överens om andra villkor än vad som står i de centrala avtalen.
Arbetsgivarna har under senare år drivit på för att få igenom ”öppningsklausuler” i avtalen som tillåter lokala överenskommelser om arbetstid och löner, vid sidan av de centrala avtalen.
Facket har sagt nej till sådana klausuler. Arbetsgivarna har med stöd av krisavtalen deklarerat att de i nästa års avtalsrörelse ska prioritera kraven om att löner och arbetstider bestäms lokalt på varje enskild arbetsplats, inte i riksavtal.

Kommunal, Byggnads och
andra fackförbund varnar för att detta kan leda till att anställda börjar bjuda under varandra när det gäller lön och arbetsvillkor för att klara jobben.
Ingemar Göransson säger att facket får det svårare att slå vakt om kollektivavtalen som riksavtal.
– Det är fackets enda uppgift, att utifrån det fackliga löftet teckna riksavtal. Jag tror att facket kommer att få använda mycket energi för att klara den uppgiften. De kommer att lyckas, men till priset att inte ha energi över till annat än försvar av kollektivavtal som riksavtal, säger Ingemar Göransson.

Ingemar Göransson har bland annat varit med och skrivit LO:s kongressrapport ”Bättre byten” och boken ”Löftet” som handlar om det löfte som de fackliga organisationerna bildades kring:

Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovar varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om att
om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!

(Ur boken ”Löftet” skriven av Ingemar Göransson och Anna Holmgren)