– Det är inte bara hur man odlar som Kommunal ska bry sig om. Programmet ska handla om vårt jordbruk i vid mening, om klimatförändringen och inte minst om jämställdhet i hästnäringen. Kommunal är ett fackförbund där en stor del av medlemmarna producerar, tillagar och serverar mat i sitt yrke. Därför är det viktigt att Kommunal har en uppfattning i de frågorna.

Är Kommunal för ekologisk eller traditionell odling?
– Politiken är inte klar än och det är kongressen 2010 som ska fatta beslut om vilken politik Kommunal ska ha. Jordbruket i sin helhet måste vara hållbart både ur ett socialt, miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Kan Kommunal som fack ta ansvar för klimatförändringen?
– Det är en av frågorna som ska utredas i programmet. Att Kommunal kan, finns det flera goda exempel på, den internationella klimatkonferensen som arrangerades tillsammans med Palmecentrum i höstas är ett.

Kan skolmåltidspersonal påverka miljön och klimatet genom att tänka på hur de lagar maten och vad de serverar?
– Absolut! Visst har deras beslut och handlingar betydelse för klimatet och andra miljöfrågor. Personalen påverkar genom sina inköp och genom sin arbetsorganisation.

Hur arbetar ni för att ta fram programet?
– Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med folk som arbetar fackligt och som har kunskaper inom jordbruk eller något annat område. Vårt uppdrag består både av att bygga kunskap i förbundet och att samla in erfarenheter och synpunkter.

Du nämnde hästnäringen, är det jordbruk?
– Både material, bränsle och tjänster så som kulturvärden, naturupplevelser och biologisk mångfald produceras i jordbruket. Hästar är en del i det öppna jordbrukslandskapet, de ger naturupplevelser och dessutom liknar förutsättningarna för hästhållning till viss del annan djurhållning inom jordbruket.

Vilka fler är det som arbetar med programmet?
– I ledningsgruppen är det Anders Bergström och Bodil Umegård.