Du är vice ordförande i Svenska Psykiatriföreningen för Skötare, SPFS. Vad sysslar ni med?
– Vi är en intresseförening för mentalskötare. Vi försöker bevaka vårt yrke och sitter med som remissinstans bland annat.

Vilka frågor är aktuella just nu för er?
– Främst utbildningsfrågan. Vi har ganska hög medelålder inom yrket och det behövs nyrekrytering. Vi vill ha en rikslik yrkesutbildning. I dag finns omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå, men vi tycker det är lite tunt. Arbetsgivarna efterfrågar skötare med mer specialiserad kunskap. Det finns en bra KY-utbildning i Blekinge som vi förordar.

Ni anordnar en konferens i Sollentuna i vår. Har den något tema?
– Nej, egentligen inte. Vi har försökt hitta föreläsare som berör vår yrkesgrupp, för att få idéer, inspiration och ny kunskap. Vi kommer också att få en presentation av den psykiatri som finns i Stockholm.

Vad ser du själv mest fram emot?
– Föreningen Balans kommer och berättar patientkonsulter, och det är något jag brinner för. Patientkonsulter undervisar personal och patienter utifrån sina egna erfarenheter av sjukdomar och vård. Jag hörde en föreläsning om detta för en tid sedan och blev alldeles tagen.

Ni kallar konferensen för ”Eken”. Vad syftar det på?
– Vi har den här konferensen på olika ställen och i år ska vi vara i Stockholm. Det slog oss att Stockholm på slang är Eken och så spann vi vidare på det. Dessutom kan man likna Stockholm psykiatri vid en ek: många grenar, knotig och med många riktningar.