Regeln som säger att ersättning vid fackligt arbete inte ger rätt till a-kassa är inte ny.
LO-tidningen skriver i sitt senaste nummer om en kvinna vars fackliga engagemang gjort att hon får rejält sänkt a-kassa eftersom inkomsterna från de fackliga uppdragen inte är a-kassegrundande.

Vanlig förtroendemannatid (föa-tid) ger rätt till a-kassa, medan fackligt förtroendevalda med mer omfattande uppdrag utanför arbetsplatsen inte kan räkna in den ersättning de får för förlorad arbetsinkomst.
Dessutom räknas den tid som läggs på fackligt arbete av från den normalarbetstid som ligger till grund för uträkningen av vilken a-kasseersättning man har rätt till.
Enligt LO-tidningen påpekade LO det här problemet redan när Socialdemokraterna satt i regeringsställning. Tidningen skriver också att LO ser över möjligheterna att låta en försäkring täcka upp för bortfallet. Hur den skulle kunna se ut är dock oklart.

Den borgerliga regeringen har uppmärksammat problemet.
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har gett Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF i uppdrag att se över dagens regler för att därefter eventuellt föreslå förändringar.
– Det finns anledning att titta på det här, det kan inte uteslutas att det kan behövas regeländringar, säger Sven Otto Littorin till Kommunalarbetaren.

I IAF:s regleringsbrev för 2009 skriver regeringen att IAF ska redogöra för hur dagens regler för a-kassa i samband med förtroendeuppdrag tillämpas. IAF ska därefter analysera om regelverket är ändamålsenligt och vid behov föreslå nya regler.
IAF ska redovisa sitt uppdrag senast 30 oktober 2009.