De anställda på Textilservice i Boden är lättade, deras jobb är räddade. Men de som ville ha ett nytt landstingstvätteri är besvikna, kommunpolitiker i till exempel Överkalix såg chansen till nya jobb i ett eller flera landstingsägda tvätterier. Kanske blir det så i en framtid, landstingsledningen förklarar att den idén inte alls är avskriven:
– Marknaden fungerar inte bra, det finns för få aktörer och för dålig konkurrens, säger Göran Wallo, divisonschef på landstinget.
Men en egen-regi-satsning kräver tid, och det här var den bästa lösningen just nu, förklarar han.

Därmed fick också landstinget den aktör som de ville ha redan 2007. Då fick Textilia kontrakt för att tvätta landstingstvätten, men beslutet överklagades, och Textilservice fick fortsätta tvätta.
Och beslutet gör nu att de anställda i Boden får fortsätta fram till 2014 – fast med Textilia som ny ägare. Landstinget får också 12,2 miljoner i kompensation för brister i leveranser och kvalitet.

Bodentvättens historia

1996 sålde landstinget Bodentvätten till Tvättman, som sen köptes av det danska Berendsen.
2004 ville Berendsen lägga ner, men Bodens kommun och ett nystartat företag, Textilservice, räddade jobben genom att kommunen slöt avtal med landstinget, och köpte tjänsterna av företaget. Det här var en lösning som stred mot EU:s regler, därför inleddes en ny upphandling 2007.
Textilia fick kontraktet, Bodentvätten överklagade och fick rätt – men landstingets missnöje med kvaliteten ledde till att avtalet sades upp i mars i år.
Nu är cirkeln sluten, Bodentvätten lever vidare, nu ägd av Textilia.