– Regeringen måste ta ansvar. Valet att sänka skatterna med 15 miljarder kronor i år innebär att möjligheten att finansiera 45 000 jobb i välfärdens kärna valts bort, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.
Det sker neddragningar i 75 procent av alla kommuner och landsting.

Det visar Kommunals rapport ”Vem tar ansvar för de kraftiga försämringarna i välfärdens kärna?” som bygger på en undersökning bland Kommunals sektioner i alla kommuner och landsting. Rapporten visar att 8 000 kommunalare riskerar att mista jobbet, inräknat varsel, anställningsstopp, indragna vikariat och tjänster.
I dag finns knappt 30 000 arbetslösa i Kommunals a-kassa, i december bedöms de vara 36 000 personer.
– Det är Kommunals medlemmar som får sluta, först de som har visstidsanställningar och vikariat, säger Ylva Thörn.

I kommuner och landsting finns cirka 200 000 visstidsanställda. När jobben försvinner drabbas många av de förändrade a-kassereglerna.
– De finns 1 500 kvinnor och män som utförsäkrats genom 75-dagarsregeln. Konsekvensen av att bli utförsäkrad kan vara att man måste söka försörjningsstöd, för att få det kanske man måste sälja bilen.
Kommunal pekar också på att reglerna gör att avgiften till a-kassan höjs när fler kommunalare blir arbetslösa och behöver ersättning. Därför vill Kommunal ändra reglerna.

Ylva Thörn ifrågasätter stadsminister Fredrik Reinfeldt som ofta säger sig försvara välfärdens kärna. Hon anser att regeringens politik är orättvis.
– I offentlig sektor finns stora behov. Efterfrågan är större i kristider när folk blir arbetslösa. Offentlig sektor har ansvar för att upprätthålla arbetskraften och möjligheter till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger Ylva Thörn.
Hon varnar för att minska personalen på fritids när många barn har föräldrar som blir arbetslösa och har behov av andra vuxna.
– Jag är orolig för de motsättningar som kommer i samhället. Jag vill få igång en diskussion, säger Ylva Thörn.
Hon pekar på att det är de tysta som inte får vård när undersköterskor och vårdbiträden blir färre.
– Jag är övertygad om att Kommunals medlemmar arbetar mer än de har betalt för. Cheferna måste förstå vad det betyder för kvaliteten.

Kommunal pekar också på tidigare neddragningar som lett till stress, arbetsskador och sjukskrivningar.
 – Det finns också risk för misstag när det inte finns tid till överlämningar.
Kommunal anser alltså att regeringen borde satsa mer pengar på offentlig sektor. Men ifrågasätter också hur resurserna används i till exempel Vårdval Stockholm. Samtidigt varnar Ylva Thörn för konsekvenserna av ett nytt EU-direktiv som ger ännu större möjlighet att söka vård i andra länder.
I stället borde satsningar göras på kompetensutveckling för vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare. Samtidigt ska unga med utbildning i yrkena få chans till jobb.
– 2010 börjar stora pensionsavgångar, då ska framtidens personal rekryteras.