Anledningen till det här ställningstagandet är enligt Centerns egen utsago att eftersom jobben finns i servicesektorn så får inte kollektivavtal eller andra regler som värnar den enskildes trygghet gå före den fria rörligheten för företagen.
”Bort med kollektivavtalen” går helt i linje med Centerpartiet och Maud Olofssons idéer om hur man tror att jobben ska skapas i framtiden. När man föreslår sänkta sociala avgifter snor man pengar rakt av för landets löntagare. Utan att blinka tycker man att det är helt okey att genomföra en konfiskering av dina och mina pengar. Dessa pengar är en del av vårt löneutrymme som vi valt att avstå från för att finansiera den generella välfärden.

Samtidigt som Maud Olofsson föreslår dessa försämringar för landets löntagare påstår hon på fullaste allvar att hon värnar landets småföretagare, vilket är ren lögn.
Genom att föreslå att företag får komma hit och etablera sig utan svenska kollektivavtal ger hon dessa företag en konkurrensfördel gentemot de företag i Sverige som arbetar inom ramen för kollektivavtal. Vad hon och Centerpartiet föreslår är lönedumpning och att det sociala skyddsnätet ska monteras ner för de löntagare som i framtiden ska jobba inom servicesektorn.
Sveriges småföretagare borde älska facket eftersom vi kräver kollektivavtal för alla företag som är verksamma på svensk arbetsmarknad. Kollektivavtal är könsneutrala, färgblinda och kan förstås på världens alla språk.

För landets löntagare och deras arbetsgivares konkurrenskraft, se till så att inte Maud och den moderatledda regeringen får sitta kvar efter valet 2010. Men först måste vi få bort det extrema högerpartiet Centern från Europaparlamentet. Gå därför och rösta senast den 7 juni för kollektivavtalet och den generella välfärden skull. Det är din framtid och rättighet på arbetsmarknaden som står på spel, och då går det inte att ha löntagarfientliga partier vid makten!

Fackliga Samhällsbyggarna
(Fastighets, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Skogs o Trä och Seco)
genom Kjelle Lundgren