– Vi valde inte den enkla vägen, sa Wanja Lundby-Wedin.
Med det menade hon att det hade varit enkelt att säga att nu får Wanja gå. Hon riktade ett tack till LO-styrelsen.
– Det är många som bidragit till att vi orkade hålla ihop sa hon.
Hon upprepade att hela styrelsen i AMF var förd bakom ljuset när det gäller pensionen för förre vd Christer Elmehagen och att LO måste bli tydligare i sin bolagsstyrning.

Hon tog också upp avståndet mellan ledning och medlemmar, att de inte känner närhet till organisationen, att de känt att de inte ens kunnat lita på sina egna företrädare, att de upplevt att dessa är inne och krafsar i samma syltburk som alla andra.  
Hon talade om att hitta naturliga kontaktvägar till medlemmarna och sa:
– Aldrig en enda gång ska de behöva tvivla på att vi inte har medlemmarnas bästa inför ögonen.
Annars var det helt andra frågor hon tog upp.
Hon betonade vikten av att stärka kollektivavtalen och beklagade att huvudavtalsförhandlingarna bröt ihop.
– Arbetsgivarna lämnade förhandlingarna på ett anmärkningsvärt sätt utan någon diskussion. Vi måste analysera detta och hur vi kan komma tillbaka.
Förhandlingarna hade dock det goda med sig att LO har ett gott samarbete med PTK.

Wanja Lundby-Wedin fruktade också att det kommer att bli fler okonventionella lösningar i framtiden, som IF Metalls krisavtal. Något som kan dyka upp även inom den privata servicesektorn.
– I kommuner och landsting knaprar man på arbetstidsmåttet, sa hon och tillade att det är LO:s uppgift att tillsammans med förbunden diskutera de olika lösningarna.
Hon sa också att det finns en risk för att facket splittras i arbetslöshetens spår. Förbunden har gjort olika när det gäller att teckna tilläggsförsäkringar för att stärka a-kassan.
– Jag känner mig inte trygg med att alla förbund klarar av kostnaderna för tilläggsförsäkringar när arbetslösheten ökar så mycket, sa hon.

LO-ordföranden välkomnade att den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet inte röstar på en kommissionär som inte vill förändra utstationeringsdirektivet. Direktivet, som det ser ut nu, förhindrar likabehandling av arbetstagare när de jobbar tillfälligt i andra EU-länder.
I samband med att ett program för en alternativ krispolitik mot arbetslösheten anklagade hon regeringen för en felaktig politik och att nedrusta trygghetssystemen.
– Löntagarna får bära allt mer av krisen själva. De får själva bära skulden för sin arbetslöshet med höjda avgifter till a-kassan, sa hon och krävde bland annat en förbättrad arbetslöshetsförsäkring och bättre villkor för deltidsarbetslösa.

Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Det träffas två gånger om året och består av 100 ledamöter från medlemsförbunden.

Chatt på KA

Fredagen den 15 maj chattar Wanja Lundby-Wedin med KA:s läsare. Chatten startar kl 11.00.