Kommunal går emot trenden och har från mitten av mars till mitten av maj fått nära 2000 fler medlemmar. Det är första gången på flera år som medlemsantalet ökar. Kommunal satsar på medlemsvärvning runt om i landet och man kan enkelt bli medlem på Kommunals webbsida.

Under de första månaderna 2007 tappade de 15 LO-förbunden sammanlagt 11 500 medlemmar i månaden. Fortfarande är takten på medlemsminskningen nästan 5000 medlemmar i månaden.
– Det är en rutschbana neråt som har planat ut. Men det går inte ta för givet att anställda står på kö för att bli medlemmar, säger Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande.
Hon poängterar att det måste bli en naturlig sak att tala om facket på arbetsplatsen.
– Det är en av våra utmaningar att nå dem som har otrygga anställningar och särskilt unga människor.
En handlingsplan för att få fler att organsera sig fackligt togs igår på LO:s representantskap.
Det långsiktiga målet är att nå en facklig organisationsgrad på 80 procent. Förra året var den 72 procent.

För att få fler att gå med i facket är målet också att fråga alla nya på en arbetsplats om de vill bli medlemmar i facket. Alla som går ur, eller slutar betala avgift, ska tillfrågas om varför de gör det.
Dessutom måste rutinerna vid övergång mellan förbund förbättras. Två huvudgrupper är viktiga, unga under 25 som inte är med i facket och de som är 45 år och uppåt. LO-kongressen år 2008 tog även beslut om att utveckla en för förbunden gemensam fackets 24-timmarsservice.