De styrelseuppdrag som Wanja Lundby-Wedin har haft i AMF och AFA har hon lämnat. I stället har LO tillsatt styrelseledamöter från olika förbund.
En av dem är Ylva Thörn, som nu kommer med i AMF:s styrelse. Det innebär att hon får ett årsarvode på 80 000 kronor, precis som Wanja Lundby Wedin.

Ylva Thörn sitter redan med i Riksbyggen, Andra AP-fonden och ATG. Förutom uppdrag inom Kommunal och LO.
På frågan om hon nu tar på sig ytterligare uppdrag än de hon redan har svarar hon till KA:
– Nej, jag lämnar ju mina uppdrag inom Riksbyggen och a-kassan.
Även Hans-Olof Nilsson från Livs förbundsordförande kommer att ingå i AMF:s styrelse.

LO:s representantskap har
haft möte. På mötet ifrågasatte Bo Levin från Byggnads hur många uppdrag man ska i styrelser.
– Vi kan inte representera i hur många styrelser som helst om vi ska göra ett gott arbete. Det måste vi diskutera även i våra egna fackförbund, tyckte han.
Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, förklarade att det handlar om en gammal kultur, som gör att ledningen har många uppdrag. Det kan man i och för sig diskutera om, men i samäga bolag handlar det också om att markera en position.
– Vi är två parter som diskuterar och den respekten måste vi bära med oss i styrelserummet. Då är det vanligt att man har personer av hög dignitet från fackföreningsrörelsen.