Mona Sahlin återkom gång på gång till det som även är LO:s krav. Att utveckla den svenska modellen och sätta jobben före marknaden.
Hon säger nej till att högerpolitikern Barosso skulle omväljas till EU-kommissionens ordförande, om han inte tydligt deklarerar att våra löner och avtal ska respekteras.

Att säga nej är något som inte bara Sveriges s-kandidater till EU-parlamentet kommer att göra, utan även alla s-kandidater i 26 andra EU-länder.
– Det är oacceptabelt om inte EU stöder fackliga rättigheter, sa hon och påpekade hur den svenska modellen är hotad. Rätten till kollektivavtal måste gå före den fria rörligheten på marknaden, betonade hon liksom att EU:s lagstiftning måste ändras så att nya Lavalförslag omöjliggörs.
– Vi ska konkurrera med kunskap och kompetens inte låga löner.
Hon gav centerpartiet en känga men medgav:
– Centerpartiet är ärligt, som rakt ut erkänner att de tycker att kollektivavtalen ibland är mindre viktiga än marknaden.

Ytterst handlar det om ett rött eller blått Europa ansåg hon och gav exempel på hur borgerligt styrt EU är.
18 av 27 länder är borgerligt styrda och 17 av 27 kommissionärer ör borgerliga.
Ska vi använda EU:s borgerliga majoritet för att genomdriva försämringar på den svenska arbetsmarknaden, undrade hon.

Mona Sahlin vill att Europa ska vara en sysselsättningsunion.
Hon vill bekämpa ungdomsarbetslösheten hellre än prioritera skattesänkningar för vuxna med arbete.
Nästa år räknar regeringen med tolv procents arbetslöshet i Sverige. Regeringen själv skriver att en tredjedel av de som förlorar jobben kommer att vara varaktigt borta från jobben resten av sitt liv, enligt henne.
Arbetslösheten växer. Prognoser för hela EU handlar om att 27 miljoner löntagare kommer att bli utan jobb i Europa. Hon varnade för att risken är att ilskan vänds mot Europas flyktingar och att främlingsfientligheten växer.
– Vi behövs vi som brinner för att våga tala om klass och klyftor, inte bara här i Sverige utan även när det gäller löntagare i Europa.