Det är knappt två år sedan som Kommunal slöt treårsavtalet. Enligt det ska lönerna höjas från och med den första april i år. KA har varit i kontaktat flera hundra av Kommunals lokala organisationer för att se hur lönepotterna fördelats. Ett stort antal sektionsordförande landet runt svarade att löneförhandlingarna inte är klara. Så medlemmarna fick inte sin nya lön i tid. Många ordföranden hoppas nu att man hinner med till majlöneutbetalningen. Andra hoppas på juni.
– Det här har inte högsta prioritet hos arbetsgivaren: vi tar det sedan, vi tar det sedan… Det drar ut på tiden, förklarar Lise-Lotte Svensson.

Medlemmar ringer och frågar men är, enligt henne, inte så missnöjda trots allt. Förra året fick alla generellt 1650 kronor.
– En del tycker därför att det inte betyder så mycket att det dröjer så länge eftersom ”vi får så bra lönehöjningar”.
– Vi har haft kort bemanning, förklarar personalchef Ann-Christin Nilsson i Tranemo anledningen till att det dröjer.
– Har man inte tillräckligt med folk blir det så här, säger hon och syftar på personalavdelningen.
– Det har varit mycket byten av chefer och det här har ju inte precis prioriterats, berättar Ann Berntsson, Kommunal i Örkelljunga. Lönesamtal satt man i gång ”fem-i-tolv” så att säga. Det är inte alls bra.
Personalchef Staffan Roos i Örkelljunga säger att den nya lönen betalas ut i juni, med retroaktiva pengar.
– Det har dröjt för att vi har haft stor omsättning på arbetsledar, förklarar han. Vi håller på med omorganisation och rekrytering av arbetsledare.

Kommunals avtalsansvarige, andre vice ordförande Håkan Pettersson, tycker det är väldigt otillfredsställande att de nya lönerna dröjer.
– När man haft så gott om tid kan jag inte se att det finns någon rimlig förklaring till att det.
Det finns idag inga sanktioner i centrala löneavtalet mot arbetsgivare som inte sköter sig.
Man har inom Kommunal funderat på om man skriva in något i löneavtalet som skulle förhindra sådant här. Men Pettersson är tveksam till tidsgränser.
– En arbetsgivare som exempelvis bara vill ha generella utlägg kan då dra ut på tiden, över deadlinen, för att få genom det. Och det ju inte bra det heller.
– Det är inte lätt, men någonting måste göras. Medlemmarna ska ju ha sina pengar i tid, säger han.

Om avtalet

1 april 2009 ska de anställda inom kommuner och landsting få nya löner, enligt avtalet som slöts 2007.
Utrymmet för löneökningar är 720 kr per heltidsanställd och månad, plus 200 kr beräknat på kvinnor som tjänar under 20 000 kr.
Utrymmet fördelas lokalt på arbetsplatsen, efter lönesamtal mellan chef och medarbetare.
Den fackliga sektionen kan ibland förhandla fram högre ingångslön eller extra löneutrymme utöver det centrala avtalet.
Sektionen kontrollerar också att ingen glöms bort och att allt löneutrymme är fördelat.