Att ta fram en ny ägarpolicy beslutade redan LO-kongressen i juni 2008. Den har inte sin bakgrund i AMF-affären, enligt LO:s avtalssekreterare Per Bardh.
Då bestämdes att fackföreningsrörelsen skulle ta ett ökat ägaransvar genom att driva fram tydliga etiska riktlinjer för bolagsstyrning i de styrelser de finns med i.

LO kompletterar nu en gammal ägarpolicy från 2006 med riktlinjer för bolagsstyrning.
LO anser att vd och vice vd inte ska ha rörliga ersättningar och inte gratifikationer, inte heller medverka till att driva fram rörliga lönesystem för personer i sådana befattningar.
Det ska vara månadslön som inte är marknadsledande och premiebestämd pension.

LO vill också se oberoende styrelseordföranden och
Ett ersättningsutskott ska enbart ha en beredande roll. Den aktiva rollen ska finnas hos styrelsen.
Alla ersättningar och förmåner ska redovisas detaljerat i årsredovisningarna.

Lena Westerlund, chefsekonom på LO, talade också om att en kundombudsman bör tillsättas. Den personen ska vara ett språkrör för medlemmarna och som följer upp fattade beslut.
– En placerings- och styrningskommitté ska inrättas som ska plocka fram underlag som gör att vi får en tydlighet och öppenhet kring frågor som rör bolagsstyrning och LO:s etiska policy. Den ska varje år lämna en rapport till styrelsen, sa Per Bardh.