– Regeringen borde ha fört en mer expansiv finanspolitik än den gjort, skriver Finanspolitiska rådet i sin rapport för 2009 som presenterades på måndagen.
Finanspolitiska rådet är en myndighet vars uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik.
Betyget på den förda krispolitiken blir att den är otillräcklig. I den nuvarande lågkonjunkturen krävs mer kraftfulla åtgärder mot den stigande arbetslösheten, konstaterar rådet.

Eftersom regeringen förändrat arbetslöshetsförsäkringen blir konsekvenserna av den arbetslöshet vi nu har och står inför mycket allvarliga, skriver rådet.
Finanspolitiska rådet, med dess ordförande Lars Calmfors i spetsen vill se ytterligare tillfälliga statsbidrag till kommunerna redan i år för att undvika uppsägningar. Rådet menar att det torde vara mer ekonomiskt gynnsamt att förhindra uppsägningar än att senare stimulera till nyanställningar.
De vill dessutom att tillskotten till kommunerna för nästa år blir högre än vad regeringen aviserade i vårbudgeten.
För övrigt vill rådet satsa stimulanser på låginkomstgrupper och då främst arbetslösa.
De vill att taket i a-kassan höjs nu under lågkonjunkturen.
De vill dessutom se en tillfällig höjning av ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen. Till exempel att 80-procentsnivån fås en längre tid än dagens 200 dagar.

Förslaget kunde ligga till grund för en permanent lösning som rådet önskar kunde bli en politisk uppgörelse över blockgränserna  – om en konjunkturberoende a-kassa. Det vill säga en a-kassa som har mer generösa villkor i lågkonjunktur än i högkonjunktur.
Finanspolitiska rådets kritik mot den förda arbetsmarknadspolitiken är hård. Arbetsmarknadsutbildningarna är för få, och borde utökas samtidigt som arbetslösa som börjar på yrkesvux borde få en höjd ersättning, menar rådet.

I de fall där fack och företag slutit överenskommelser om kortare arbetstid, och därmed nedjustering av lönerna, (lokala avtal som IF Metall öppnat för) anser rådet att staten borde ge stöd till anordningskostnaderna för utbildning.
Rådet uttrycker också oro för innehållet i jobb- och utvecklingsgarantin.
– Vi befarar att det kommer att bli mycket svårt att finna meningsfulla aktiviteter som verkligen är aktiverande för den stora majoriteten av deltagarna i garantierna när de blir så många. Mycket talar för att de nya garantierna, särskilt jobb- och utvecklingsgarantin, till stor del kommer att bli ett rent försörjningsstöd för de långtidsarbetslösa, skriver rådet i sin rapport.
Finanspolitiska rådets ledamöter är Lars Calmfors, Torben M. Andersen, Martin Flodén, Laura Hartman, Ann-Sofie Kolm, Lars Tobisson och Erik Åsbrink.