Fungerade jämställdhetspotterna som användes i förra avtalsrörelsen som det var tänkt – fick de avtalsområden med hög andel lågavlönade kvinnor större löneökningar än mansdominerade högavlönade avtalsområden?
– Ja, inom Kommunals avtalsområden inom kommuner och landsting kan vi se att så blev fallet. Vi har ännu inte fått alla utfall inom privat sektor.

Hur såg resultatet ut?
– De två senaste åren har de anställda inom kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting fått i genomsnitt 1.760 kronor i löneökning, vilket motsvarar 9,7 procent för identiska individer. De mansdominerade yrkena har fått 8,4 procent.

Hur bör potterna utvecklas?
– Det är svårt att svara på idag. Vi måste först analysera utfallet mer i detalj. Om det blir exakt samma modell i kommande avtalsrörelse går inte att säga nu. Men frågan om hur vi ska minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken kommer absolut att stå på dagordningen när diskussionerna om samordning mellan LO förbunden nu börjar.

Vad är problemet med potterna?
– Jag ser inga principiella problem med jämställdhetspotter. De praktiska problemen är dels att utforma dem så de träffar rätt och där anser jag att Kommunal hittills lyckats bra, dels att se till att de blir ett återkommande inslag i flera avtalsrörelser på varandra.

Kan det finnas andra lösningar som är en bättre väg till
jämställda löner?
– Det kan finnas kompletterande lösningar men potter ser jag som ett tämligen svårslagbart sätt att gradvis komma tillrätta med förekomsten av värdediskriminering, alltså att kvinnodominerade yrken systematiskt ger lägre löner än likvärdiga mansdominerade yrken.

Kan den ekonomiska krisen påverka möjligheterna att komma överens om en jämställdhetssatsning inför avtalsrörelsen 2010?
– Det är inte bara i kristider som det finns ett motstånd mot jämställdhetssatsningar. Men som alltid finns det en risk att jämställdhetsfrågor prioriteras ännu längre ned i sämre tider.

Vilka andra krav i avtalsrörelsen är viktiga ur jämställdhetssynpunkt?
– Rätt till heltid och att minska andelen tillfälliga anställningar.

Vilket är det bästa sättet att höja sin lön om man är kvinna i en
kvinnodominerad bransch?
– Att gå med i facket, om man inte redan är det, och att jobba hårt med jämställda löner på den egna arbetsplatsen, inte minst med lönekartläggningar. Ställ obekväma frågor i löneförhandlingarna. Och de råden gäller inte enbart kvinnor i kvinnodominerade branscher. Glöm inte att män i kvinnodominerade branscher också utsätts för värdediskriminering.