regla låsa mura igen alla dörrar inåt

– utanför ylar bultar sparkar blyhättad spränger sönder Småfåglarna tittar på. Flyger sen sin väg. Långt långt bort flyger dom sin väg. Upp mot himlens blå ljus flyger dom. Halvgnagd mask kvar. Och du och jag och alla andra kadaver.