I januari tröttande undersköterskan Peter Magnusson på rasistiska kommentarer från en del av de anställda på IVA, Intensivavdelningen på Södertälje sjukhus, där han arbetar.
Han gick ut i TV i programmet Debatt och berättade om de attityder som rådde på avdelningen.  Det resulterade i att han blev utskälld av sina chefer.
Styrelsen och högsta sjukhusledningen har sedan dess bett om ursäkt, men för Peter Magnusson har inte tillvaron blivit lättare.

KA får tag i Peter Magnusson hemma i hans bostad.
– Jag har jobbat tills nu men nu har det gått överstyr, säger Peter Magnusson.
Det hela har tagit en annan vändning. Nu handlar det plötsligt om personliga konflikter på avdelningen i stället för det skulle förekomma rasistiska uttalanden.
Han har jobbat fem år på avdelningen utan att det varit frågan om några sådana personliga konflikter tidigare, inte förrän han påpekade de rasistiska attityderna.
En konsult har anlitats och Peter Magnusson måste medverka i medlarsamtal.
– Jag fick en kallelse där jag ska ställa upp hela arbetsdagar och stå till svars inför mina kolleger, säger han och tillägger att det dödar alla möjligheter att överhuvudtaget framföra kritik i fortsättningen.

En hel måndag fick han prata med sju personer, en efter en och försvara sig. När det kom fram uppgifter att det fanns personal som varit inne på att ta livet av sig, på grund av vad han sagt i media, tog han väldigt illa vid sig.
Peter Magnusson ångrar sig inte att han gick ut i media. Han har också fått stöd av arbetskamrater och en läkare kramade nyligen om honom. Men han tycker att jobbet mot rasismen fortfarande lyser med sin frånvaro.
– Sjukhuset borde hjälpa människor att få kunskap om yttrande – och meddelarfrihetsfrågor, säger han och tycker att Kommunal ska gå i bräschen för detta.

Erika Andersson, Kommunals sektionsordförande, har precis träffat högsta ledningen. Hon säger att på högsta nivå har sjukhusledningen varit tydlig med vad som är accepterat och inte och bett Peter Magnusson om ursäkt.
Klinikledningen har däremot hela tiden försökt hävda att det inte förekommer några rasistiska uttalanden och ingen diskriminering. I stället för att vara tydlig och ta avstånd, enligt henne.
– Personalen blir vilsen. Det finns personal som erkänner att det har förekommit klumpiga rasistiska uttalanden, gruppen verkar ännu inte klara av att reda ut det, säger hon.
Hon påpekar att risken är att ingen vågar gå ut och säga något till media när det blir så infekterat och man blir så ifrågasatt, om man gör det.
Hon tycker att det brister hos arbetsledningen, som måste vara tydlig med vad som är accepterat på en arbetsplats och inte.

Nu har sjukhusdirektör Mikael Runsiö ställt in medlingssamtalen för att fundera på uppläggen av dem.
Det är absolut ingen kritik som riktas mot Peter Magnusson utan handlar om hur man ska få en personalgrupp att fungera och hur man kommunicerar med respekt och tolerans.
– Att förändra en kultur och människors beteenden tar tid.
Han säger att det pågår en massa arbeten på hur man ska hantera mångfalden.
– På IVA har det funnits attityder, en jargong som inte är förenligt med vår mångfaldspolicy, men det finns inga belägg för rasistiska uttalanden. Men det är nolltolerans som gäller.
Kommunal diskuterar nu hur man ska gå vidare.