Fler än var fjärde tjej och var femte kille i nionde klass röker. I siffror innebär det totalt 30 000 niondeklassare.
– Det är oroväckande att så många unga röker. Av erfarenhet vet vi att vanor som etableras i unga år är svåra att bli av med, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden som i en ny publikation visar hur tobaksanvändning bidrar till hjärt-kärlsjukdomar.