– Vi är jätteglada och stolta över det här. Rätt till heltid är den absolut största jämställdhetsfrågan genom tiderna, säger Birgitta Alkvist, ordförande Kommunal Nynäshamn.

Hon har varit med i det facklig-politiska samarbetet Nya tider som pågick mellan 2006 och 2008. En färsk utvärdering visar att de fasta anställningarna har ökat med 35 procent, målet att 90 procent av de anställda ska ha önskad sysselsättningsgrad är uppnått, antalet timanställda i äldre- och handikappomsorg har minskat kraftigt, övertidskostnaderna har halverats och sjukfrånvaron har börjat minska.
– Vi har uppnått i princip alla mål som var uppsatta. Men nu fortsätter förstås det långsiktiga arbetet ute på arbetsplatserna för att allting ska fungera. Att ge alla rätt till heltid innebär ju samtidigt att man måste omorganisera verksamheterna, och det måste alla få vänja sig vid, säger Birgitta Alkvist.

Nya tider riktade sig främst till personal inom äldre- och handikappomsorg men senare även anställda inom barnomsorg. Ambitionen var att skapa fler heltidsanställningar. För att kunna ge alla önskad sysselsättningsgrad har man i Nynäshamn använt det så kallade Jobbpusslet. Viktigt är också bemanningscentret dit kommunens vikarier är knutna.

Kommunal har jobbat för rätt till heltid sedan 90-talet men det har inte varit helt lätt att få med politiker på sådana satsningar. Enligt Birgitta Alkvist krävs det ett gott samarbete mellan fackförbund och politiker för att projekt som Nya tider ska fungera. Intresset för projektet har varit stort från andra kommuner.
– Det här har varit en jättestor grej. Det har lett till bra resultat på kort tid för Nynäshamn och det har gett mycket för Kommunal, säger Birgitta Almkvist.