Socialdemokraterna, LO och LO-förbund som Kommunal ska försöka enas kring ett gemensamt förslag för hur arbetslöshetsförsäkringen ska se ut.
De första resultaten kan vara klara till Socialdemokraternas kongress i höst, och det slutgiltiga förslagen ska presenteras våren 2010.

Från Kommunal finns Anders Bergström, tredje vice ordförande, med i gruppen:
– Det är många frågor som är viktiga. Finansieringen av arbetslöshetskassan naturligtvis, men också hur regelverket utformas och vilka ersättningsnivåer som ska gälla.
Vad är det LO och Socialdemokraterna tycker olika om?
– Vi har bara haft ett första sammanträde, det vi har just nu är en gemensam grupp och jag vill inte ha några förutfattade meningar.
Socialdemokraterna förespråkar ju att deltidsregeln i a-kassan ska finnas kvar, om än utökad till 100 dagar?
– Vi tycker olika saker. Jag företräder Kommunals medlemmar och vi tycker inte att deltidsregeln är bra, säger Anders Bergström.
Ordförande för gruppen är Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg.