Mycket riskerar att hamna på soptippar i Asien och Afrika där barn skadas när de sätts att återvinna metaller i elektronikskrotet. Dessutom belastar tillverkningen miljön: för att göra en liten dator krävs förutom energi och fossila bränslen 1500 liter vatten och 22 kg kemikalier. (Källa FN)

Det här kan man läsa om i en färsk rapport som Swedwatch gjort, med stöd av Svenska kyrkan. Och i en broschyr från bland annat Fair Trade center, framgår vad som krävs av elektronikföretagen:
– designen måste inriktas på att datorer och mobiler blir lätta att återvinna, och kan innehålla mer återvunna metaller
– gruvdriften för de metaller som behövs måste bli med miljövänlig
– giftiga ämnen i produkterna måste fasas ut
– produkterna måste göras så att de lever längre och kan uppgraderas
– företagen måste skapa system för att ta tillbaka uttjänta produkter

Greenpeace har i flera år listat hur miljövänliga de stora elektronikföretagen är, och i flera år har Microsoft och Nintendo kommit längst ned på listan.
Men man kan göra saker som enskild också. Det är fel att låta gammal elektronik ligga kvar hemma. Det finns 15 miljoner gamla mobiler hemma i svenskarnas byrålådor, uppger den svenska insamlingsorganisationen El-kretsen.

Fair Trade och organisationen makeITfair uppmanar alla enskilda att i första hand använda elektronikprylarna så länge som möjligt, skänka dem till andra som behöver dem eller till affärer som säljer begagnat. Trasigt och uttjänt ska till återvinningsstationer. Och framför allt bör man som kund ställa krav på grönare elektronik när man handlar nytt.