Projektet heter Livslust och har som mål att öka aktiviteten hos äldre. Mellan 11-15 maj kan Linköpings pensionärer bland annat lära sig IT för nybörjare, gå på konsert med ungdomssymfoniorkester och föreläsning om det naturliga åldrandet. Programmet har tagits fram utifrån de äldres egna önskemål och allt är gratis.

Kommunalaren Camilla Johansson jobbar på Duvans äldrecenter i Linköping och har som aktivitetsansvarig engagerat sig för att få ut pensionärerna på äldreveckan.
– Vi gör ju så gott vi kan till vardags på våra boenden, men det är lite mer gnista i det här. De äldre behöver få mer lust i livet, säger hon.

Bakom arrangemanget står
vårdföretaget Attendo Care. Men programmet riktar sig inte bara till deras boenden, utan alla kommunens äldre är välkomna.
– Vi tyckte det fanns för lite utbud av aktiviteter för äldre i Linköping, säger Henrik Gidmark som är projektledare.
Henrik Gidmark tror att de kommer att aktivera uppåt 2 000 äldre under veckan. Han hoppas också att arrangemanget ska få en fortsättning nästa år, och att det ska sprida sig till andra orter.

Attendo Care har involverat frivilligorganisationer, företag och skolor i äldreveckan. 300 personer, bland annat undersköterskeelever från gymnasiet och hemtjänstpersonal, kommer att ställa upp som volontärer.