SVAR: Enligt KPA, som administrerar din tjänstepension, räknar de ut din pension först månaden innan du blir pensionär. Men de säger allmänt att de inte samordnar ”krona för krona” med den allmänna pensionen från Försäkringskassan. Exakt hur samordningen blir beror på hur kassan räknat ut din pension.
Din arbetsgivare har möjlighet att begära att KPA gör en förhandsberäkning och får då betala omkring 1 500 kronor för en sådan beräkning.