SVAR: En ersättningsperiod består av 300 dagar, men du kan bara utnyttja 75 dagar jämsides med deltidsarbete. Om du inte arbetar något alls under en vecka och är helt arbetslös dras de dagarna av från de 300 dagarna, men påverkar inte de 75 dagarna. Arbetar du däremot en dag och får ersättning från a-kassan för resterande tid dras de dagarna både från ersättningsperiod­en på 300 dagar och från de 75 dagarna.
Exempel: Du har en normal­arbetstid på 40 timmar per vecka. Om du under en vecka arbetar åtta timmar och är arbetslös resten av veckan, innebär det att du får ersättning för fyra dagar den veckan jämsides med arbete. Både ersättningsperioden och de 75 dagarna reduceras alltså med fyra dagar. Med deltids­arbete menas i det här fallet när du arbetar något under en vecka och får ersättning från a-kassan för samma vecka. Samma regler gäller för alla som har deltidsarbete och gäller således också för timanställda.