SVAR: Om du har rätt till a-kassa beror på hur mycket du arbet­-at innan du blev arbetslös. Du ska skicka in en ansökan till a-kassan och ett arbetsgivareintyg på hur mycket du arbetat. Detta kan sektionen där du bor hjälpa dig med. Jag uppmanar dig att omgående söka upp sektionen för att få hjälp!