SVAR: Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda dig en ledig anställning om du tjänat in företrädesrätt till återanställning, det vill säga att du varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren. Men du erbjuds den sysselsättningsgrad som den lediga tjänsten har.
Om du varit anställd som vik­arie i sammanlagt minst två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Då gäller sysselsättningsgraden du har vid tidpunkt­-en för övergång, om ingen lokal överenskommelse om annat träffats.