A-kassor med en hög arbetslöshet får med automatik en hög arbetslöshetsavgift. Så ser den nuvarande modellen för a-kasseavgifterna ut.
Nu i maj månad höjs avgiften till Kommunals a-kassa med 100 kronor.
Samtidigt har antalet medlemmar i a-kassan som fått ersättning under de första månaderna 2009 minskat.
Varför blir det så, Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande?
– Vi mäter arbetslösheten i förhållande till vår prognos. Och i den prognos vi gjorde hösten 2008 trodde vi att arbetslösheten skulle vara lägre. Utbetalningarna har blivit väsentligt högre än vad vi räknat med. Vi har haft ett underskott på 40 miljoner de fyra första månaderna i år jämfört med vad vi har tagit in i avgifter.

Att Kommunals kostnader blivit så mycket högre än beräknat beror alltså delvis på att man inte förutsagt framtiden tillräckligt bra. Men också på grund av att arbetslöshetsperioderna för medlemmar med ersättning blivit längre och att fler heltidsstämplar och färre deltidsstämplar, enligt Anders Bergström.
– Höjningen på 100 kronor från maj är rimlig utifrån vad vi tror om utvecklingen framåt och vad vi tappat hittills. Men märker vi att vi tar ut mer i avgift än vad vi behöver sänker vi förstås avgiften framåt. Dilemmat men det här konstruktionen vi har idag är att man måste gå efter sina prognoser.

Medlemmar med arbetslöshetsersättning

Januari 2006: 54 493
Januari 2007: 46 461
Januari 2008: 38 151
Januari 2009: 30 189
April 2009: 28 854