SVAR: Arbetsgivaren kan ledigförklara och utannonsera en tjänst, även om det finns arbetstagare och tidigare arbetstagare med företrädesrätt.
Denna rätt innebär att arbetsgivaren är skyldig erbjuda dig återanställning om du står först i tur för att återanställas. Arbets­givaren bryter mot företrädesrätten först när denne anställer en annan arbetstagare, som antingen saknar företrädesrätt eller som har företrädesrätt men kortare sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Denne måste också förhandla med facket före anställning av en arbetstagare, när någon annan har företrädesrätt till återanställning eller om det finns flera arbetstagare med företrädesrätt och fråga uppkommer vem som ska få återanställning.
Det krävs vanligen att arbetstagaren anmält anspråk på företrädesrätt för att han eller hon ska kunna göra sin rätt gällande. Om en sådan anmälan krävs, ska det framgå av det besked om företrädesrätt som du fått av din arbetsgivare. Företrädesrätten gäller då inte förrän du gjort anmälan. Har du inte gjort en sådan, gör den så snart som möjligt. Ditt lokala fack kan hjälpa dig med det.