Rekordstort antal anställda är varslade om uppsägning och hos dem som varslades under hösten knackar nu arbetslösheten på dörren.
Jobbkrisen har också blivit välfärdskris. Kommuner och landsting tvingas till nedskärningar inom skolan, vården och omsorgen. Det drabbar tusentals medlemmar i Kommunal, men också deras arbetskamrater som får större barngrupper eller måste springa ännu fortare för att hinna göra sitt jobb. Det drabbar naturligtvis alla dem som är beroende av hjälp, stöd och service på äldreboenden, vårdcentraler och inom barnomsorgen.
Regeringen beräknar att kommunsektorn kommer att gå med underskott de närmaste åren. Anledningen är kostnaderna för socialbidrag, som kommer att öka med 50 procent. Det är arbetslösa och långtidssjuka som måste vända sig till kommunen, när sänkta ersättningar inte räcker till mat och hyra.

Dessutom innebär arbetslösheten att kommunernas skatteinkomster minskar med 15 miljarder – bara i år. Summan motsvarar lönen för omkring 45 000 lärare, vårdbiträden och barnskötare. Många har under vintern förgäves varnat för denna utveckling. Men kommunsektorn fick inte en enda krona för att täcka underskottet i år, i vårbudgeten.
De blygsamma anslag som utlovats de närmaste åren kommer bara att bromsa hastigheten något i nedförsbacken i den kommunala ekonomin.
Samtidigt har regeringen hittills sänkt skatter för 80 miljarder. Trots att det sker med lånade pengar, har regeringen ansett att landets rikaste tiondel behöver det.

Skattesänkningar har varit viktigare än välfärden, viktigare än att ge människor möjlighet till arbete och egen försörjning. Vårbudgeten innehåller inga jobbskapande åtgärder. Regeringen har satt sig på läkt-aren och ser på när arbetslösheten skjuter i höjden. Det har den borgerliga regeringen råd med.

Tobias Baudin, ordförande, Kommunal Norrbotten

Karin Åström, ordförande, Socialdemokraterna i Norrbotten