Tjeckiens parlament har nu godkänt fördraget. Men landets president Vaclav Klaus måste skriva under beslutet. Han är kritisk till EU och fördraget och det spekuleras i att han väntar med att skriva under till i höst då Irland har haft sin andra folkomröstning om fördraget. I den förra folkomröstningen sa irländarna nej.
Polens president tänker också vänta med att skriva under ett godkännande tills irländarna har röstat på nytt.
I Tyskland prövar författningsdomstolen om Lissabonfördraget strider mot Tysklands grundlag.

Den svenska regeringen drar en suck av lättnad över att Tjeckiens parlament godkänt fördraget.
– Med Lissabonfördraget får EU modernare spelregler och större möjligheter att ta itu med viktiga utmaningar, som exempelvis den gränsöverskridande brottsligheten. Fördraget stärker EU:s beslutsförmåga samtidigt som det gör unionen mer öppen och demokratisk, säger EU–minister Cecilia Malmström i ett pressmeddelande.
 – Det är regeringens förhoppning att Lissabonfördraget även ska kunna godkännas i en folkomröstning på Irland under hösten, så att fördraget kan träda ikraft så snart som möjligt, fortsätter hon.