Ett barn på förskolan föll från en gunga och Anna sträckte ut sin arm och hand för att ta emot barnet. Skadorna och smärtan gjorde att Anna sjukskrevs.
En stressig lördagskväll på Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset skulle Maria lyfta upp en patient från en säng som inte gick att pumpa upp. Det small till i Marias rygg.

Så började Annas och Marias kontakter med Försäkringskassan.
Men Försäkringskassan drog efter en tid in såväl Annas och Marias sjukpenning för att Försäkringskassan menade att de hade arbetsförmåga. Båda fick då sjuklön från sin respektive arbetsgivare. Många kommunalare har den rätten inskriven i sina kollektivavtal.
Problemet är att ersättningar från arbetsgivaren som inte räknas som direkt lön kan göra att man nollklassas hos Försäkringskassan. Sjuklön från arbetsgivaren vid indragen sjukpenning är en sådan ersättning. Att bli nollklassad betyder att du får noll kronor i ersättning om du skulle bli sjuk.

Barnskötaren Anna fick sjuklön och nollklassades. Undersköterskan Maria har sjuklön och har gjort allt hon kan för att undvika samma öde. Om hon lyckats får hon veta om några månader när tiden med sjuklön tar slut.
– Men jag har fått hjälp av facket för att göra allt jag kan för att inte bli nollklassad. De frågade om jag kontaktat Arbetsförmedlingen. Jag hade inte förstått att det var så viktigt, men med hjälp av den informationen gick jag dit första dagen, säger Maria Wolff.
I december hade Maria Wolff möte med Försäkringskassan. Marias tanke var att berätta att hon upplevde att hon blivit sämre.
– Men handläggaren frågade inget om hur jag mådde. Hon sa bara ”Maria ska gå tillbaka till sitt jobb”. Hon satt och pratade och jag hamnade som i en bubbla. Allt kändes så främmande, de slår en i huvudet och får en att känna att man inte är vatten värd, säger hon.

Vi träffas i ett hus som kallas Blindhemmet vid Karolinska. Ett hus från 1800-talet som tidigare varit ålderdomshem för medellösa blinda kvinnor. Idag har Kommunal och andra fackförbund på sjukhuset sina lokaler här.
Mirja Järvinen är Marias fackliga företrädare och den som hjälpt henne i kontakterna med Försäkringskassan. Just idag ska de tillsammans skriva en överklagan av Försäkringskassans beslut om indragen sjukpenning.
– Mirja för ofta min talan och hjälper mig att öppna breven från Försäkringskassan som jag inte klarar av att öppna när jag är ensam. Hon har verkligen varit min stöttepelare, hon sköter snacket. Utan henne vet jag inte hur jag hade orkat med allt, man pallar det inte själv, säger Maria Wolff.
Annas (som egentligen heter något annat men vill vara anonym) fall ligger just nu i Regeringsrätten, som ska avgöra om hennes fall ska prövas även där. Rättsläget är än så länge oklart när det gäller om sjuklön ska vara grund för nollklassning eller ej.

Hur många som nollklassas varje år är oklart. Det man däremot kan utläsa av statistiken är att antalet personer som fått indragen sjukpenning ökar.
I mars månad 2009 fick 698 personer indragen sjukpenning. Det är det högsta antalet en enskild månad i den statistisk som KA tagit del av och som sträcker sig tillbaka till januari 2005.

Vad är nollklassning?

•    Nollklassning betyder att Försäkringskassan sänker den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) till noll kronor.
•    Det betyder att ingen sjukpenning betalas ut om man blir sjukskriven på nytt.

Undvik nollklassning:

•    Om Försäkringskassan drar in din sjukpenning (när du varit sjukskriven längre än 3 månader) måste du direkt – senast nästa vardag – återgå i arbete eller anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Även om din arbetsgivare betalar avtalssjuklön.
•    Det spelar ingen roll om du har ett läkarintyg på att du är sjuk och saknar arbetsförmåga. Det är Försäkringskassans bedömning som gäller.
•    Får du avgångsvederlag från din arbetsgivare ska du också anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen direkt om det sker efter sjukskrivning/föräldraledighet. Går du från anställningen har du tre månader på dig.

Vad påverkas om du nollklassas?

•    Försäkringskassan sänker din inkomst till noll kronor. Det påverkar sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning och rehabiliteringspenning.
•    Den som nollklassats kan få tillbaka en SGI (sjukpenninggrundande inkomst) om man börjar på ett arbete som kan antas pågå i minst sex månader.

Nollklassning efter sjukersättning:

•    Alla som har en tidsbegränsad sjukersättning på heltid som löper ut och som inte beviljas sjukersättning tills vidare nollklassas (ny regel från 1 juli 2008) om man inte har en anställning att återgå till.

Vad är avtalssjuklön?

•    Majoriteten av alla kommunalare har enligt sitt kollektivavtal rätt till sjuklön från arbetsgivaren om Försäkringskassan drar in sjukpenningen för att man kan ta ett jobb någon annanstans än hos sin arbetsgivare.
•    Det gäller medlemmar anställda i kommuner och landsting, i kommunala bolag och i Svenska Kyrkan.
•    Anses man kunna jobba med något arbete hos sin arbetsgivare gäller avtalet inte (då ska man ha lön).
•    Först när Försäkringskassan anser att man kan klara ett annat arbete, utanför den egna arbetsgivaren, träder avtalet in och man får rätt till sjuklön från arbetsgivaren.